Aktualności

O przychodni

Polska Fundacja Gastroenterologii od 1990 roku realizuje misję, związaną z kształceniem podyplomowym lekarzy w zakresie profilaktyki, diagnostyki i leczenia chorób przewodu pokarmowego, świadcząc jednocześnie usługi medyczne w tym zakresie.

W tym celu Polska Fundacja Gastroenterologii otworzyła dwie placówki medyczne: w 1991 roku Przychodnię Polskiej Fundacji Gastroenterologii oraz w 2009 roku Endoterapię PFG.

Konsultacje lekarskie oraz diagnostyka endoskopowa wykonywane są w Warszawie w centrum medycznym przy ul. Waryńskiego 10 a i Al. Niepodległości 18 oraz w Siedlcach przy ul. Brzeskiej 131.

Podchodzimy do problemów zdrowotnych naszych Pacjentów w sposób interdyscyplinarny, łącząc nowoczesne techniki diagnostyczne oraz wieloletnie doświadczenie kliniczne kadry medycznej.

Nasi lekarze

Świadczenia medyczne wykonywane w ramach kontraktu z NFZ

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Pacjentów Endoterapia PFG Sp. z o.o., w 2009 roku podpisała kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia na wykonywanie badań:

- gastroskopii diagnostycznej,

- kolonoskopii diagnostycznej.

Badania wykonywane są przez lekarzy endoskopistów w placówce przy ul. Waryńskiego 10a oraz Al. Niepodległość 18.

Podstawą do wykonania badania w ramach kontraktu jest skierowanie z jednostki posiadającej umowę z NFZ.

W ramach NFZ nie ma możliwości wykonania badania gastroskopii i kolonoskopii w jednym miesiącu kalendarzowym.

W ramach prywatnych usług pacjent może dołączyć jedno z badań. Istnieje możliwość zapisu do listy osób oczekujących na badanie drogą telefoniczną.

Podczas rozmowy z konsultantem prosimy by pacjent miał skierowanie przy sobie. Od momentu zapisu pacjent w ciągu 2 tygodni zobowiązany jest dostarczyć oryginał skierowania do placówki przy ul. Waryńskiego 10A. W innym przypadku zapis do kolejki NFZ zostanie usunięty.

Rezygnacja u ustalonego terminu badania wiąże się z usunięciem z kolejki oczekujących na badanie.
Skierowanie powinno zawierać następujące dane:

datę wystawienia skierowania

pieczęć (czytelną) jednostki kierującej zawierająca m.in.; numer Umowy z NFZ i numer Regon jednostki kierującej

numer oddziału NFZ

określoną komórkę organizacyjną (skierowanie do: Szpitala, Pracowni, Pracowni Endoskopowej, Pracowni Gastroskopii, Pracowni Kolonoskopii, Oddziału Gastroenterologicznego)

rodzaj badania: gastroskopia lub kolonoskopia

imię, nazwisko i PESEL chorego

adres pacjenta

rozpoznanie choroby oraz jej kod ICD 10

pieczątkę (czytelną) lekarza kierującego z numerem prawa wykonywania zawodu

Zapraszamy do skorzystania z Naszej oferty medycznej.

Kontakt

Szanowni Państwo informujemy, że jest możliwość odpłatnego parkowania przy basenie OSIR ul. Polna 7a
Centrum
  • ul. Waryńskiego 10a
  • 00 – 631 Warszawa
Godziny otwarcia:
  • Poniedzialek- piątek: 8.00- 19.00
  • Sobota: 9.00- 13.00
tel. 22 825 62 99
fax 22 659 02 90
Szanowni Państwo informujemy, że przy budynku BTD jest dostępny parking dla pacjentów
Mokotów
  • Al. Niepodległości 18
  • 02 – 653 Warszawa
Godziny otwarcia:
  • Poniedziałek- piątek: 8.00- 19.00
  • Sobota: 9.00- 13.00
tel. 22 825 62 99
fax 22 489 54 58

Polska Fundacja Gastrologiczna