Bariatria

Bariatria (Opis)
Otyłość patologiczna jest narastającym problemem medycznym w krajach wysokorozwiniętych. Wynika z tego wiele innych problemów zdrowotnych dla całego społeczeństwa. W parze z otyłością idzie wzrastająca częstość występowania zespołu metabolicznego, prowadzącego do ciężkich powikłań i kalectwa. Konsekwencje zdrowotne wynikające z otyłości są poważniejsze od konsekwencji związanych z paleniem tytoniu i piciem alkoholu. Uważa się, że ludzie z wysokim BMI (Body Mass Index – wskaźnik masy ciała wyrażony w kg/m2) żyją średnio 10 lat krócej niż osoby z prawidłowym BMI. Wg. WHO otyłość jest piątą co do częstości przyczyną zgonów w zależności od czynników ryzyka i zamożności. Z otyłością wiąże się częstsze występowanie różnych zaburzeń i stanów chorobowych, jak np. nadciśnienie tętnicze, cukrzyca typu 2, hiperlipidemia, przewlekła hipowentylacja i bezsenność, kardiomiopatią przerostową i wiele innych.
Wg. badań WOBASZ z roku 2005 w Polsce jest ponad 6 000 000 osób z BMI > 30 i prawie 450 000 z BMI > 40. Przez co otyłość stała się jednym z najważniejszych problemów zdrowia publicznego. Leczenie zachowawcze otyłości jest mało skuteczne i bardzo uciążliwe dla pacjentów. Jedyną skuteczną metodą o udokumentowanej długotrwałej redukcji masy ciała w grupie pacjentów z otyłością olbrzymią jest chirurgia bariatryczna. W odległych obserwacjach prowadzi nie tylko do ubytku masy ciała ale również do normalizacji trójglicerydów we krwi w 65% przyp., HDL – 79% przyp., nadciśnienie tętnicze – 69.9% przyp. i ustąpienia lub poprawy kontroli cukrzycy w 90%. W związku z tym prowadzi do redukcji przyjmowania leków przeciwcukrzycowych, nadciśnieniowych czy obniżających poziom lipidów.
Ogromne są również koszty leczenia pacjentów z otyłością patologiczną. Uważa się, że liczba otyłych Polaków wzrośnie do 2035 roku do 33% populacji i w związku z tym populacja chorych na cukrzycę typu 2 zwiększy się do 12%. Skuteczne, czyli chirurgiczne, leczenie otyłości może obniżyć koszty leczenia powikłań, zmniejszyć odsetek absencji chorobowej, rent inwalidzkich oraz zminimalizować szkody społeczne wynikające z poszukiwania pomocy przez osoby otyłe w miejscach oferujących niekonwencjonalne lub niezgodne z obowiązującą wiedzą metody leczenia otyłości.
Niezwykle ważnych aspektem jest także zmiana postrzegania problemu otyłości przez społeczeństwo – otyłość to nie jest defekt wyglądu ale choroba mająca określone powikłania i znacznie skracająca życie.
Wskazania do leczenia chirurgicznego to:
1. BMI > 40
2. BMI > 35 z przynajmniej jedną chorobą zależną od otyłości (nadciśnienie tętnicze, cukrzyca typu 2, bezdech senny, dyslipidemia, schorzenia narządu ruchu ograniczające aktywność ruchową)
Najczęściej wykonywane obecnie operacje bariatryczne:
1. Restrykcyjne – ograniczające objętość przyjmowanych pokarmów : Rękawowa resekcja żołądka – jedna z najczęściej obecnie wykonywanych operacji
2. restrykcyjno-wyłączające – zawierające elementy obu powyżej : Ominięcie żołądkowo-jelitowe (Roux-en-Y gastric bypass, MGB – mini gastric bypass
Prawidłowo wykonane operacje są bezpieczne i dają dobre wyniki odległe. Powinny być jednak wykonywane w centrach dysponujących odpowiednio wyszkoloną kadrą.
Lekarze pracujący a naszej Przychodni od lat zajmują się chirurgicznym leczeniem otyłości. Ponadto zapewniamy wsparcie psychologa, dietetyka i wieloletnią kontrolę pooperacyjną.