Rektoskopia
Rektoskopia to badanie kanału odbytu oraz odbytnicy przy pomocy jednorazowego wziernika – rektoskopu. Badanie odbywa się w pozycji bocznej bądź kolankowo-łokciowej. Celem rektoskopii jest ocena morfologiczna błony śluzowej dolnego odcinka jelita grubego. Jeżeli to konieczne lekarz podczas badania może pobrać materiał do badania bakteriologicznego lub histopatologicznego.