Kolonoskopia
Kolonoskopia jest metodą endoskopowej oceny jelita grubego. Jest to najlepsze dostępne badanie jelita grubego, umożliwiające jego bezpośrednią i najdokładniejszą ocenę, usunięcie polipów i pobranie wycinków do badania histopatologicznego. Badanie wykonywane jest za pomocą kolonoskopu czyli giętkiej sondy o długości 130-160 cm, wyposażonej w tor wizyjny. Obraz wnętrza jelita jest w trakcie badania pokazywany na monitorze i oceniany przez lekarza. W trakcie badania możliwe jest także pobieranie biopsji oraz działania terapeutyczne np. polipektomia czy tamowanie krwawienia. Kolonoskopia wymaga przygotowania (oczyszczenia) jelita grubego przed badaniem.