Badania laboratoryjne
Określane także jako: diagnostyka laboratoryjna, analityka medyczna, medycyna laboratoryjna to dyscyplina medycyny, której zadaniem jest określanie składu i parametrów biologicznych i fizykochemicznych krwi lub innych materiałów pobranych od pacjenta. Służą celom profilaktycznym, ustaleniu rozpoznania lub monitorowaniu leczenia. Badania laboratoryjne prowadzi się przy użyciu technik:
  • mikroskopowych
  • biochemicznych
  • immunologicznych
  • bakteriologicznych
  • analizy instrumentalnej