Sigmoidoskopia
Simoidoskopia jest badaniem endoskopowym końcowego odcinka jelita grubego – odbytnicy, esicy i zstępnicy. Badanie, podobnie jak kolonoskopia, ma charakter diagnostyczny lub terapeutyczny. Polega na ocenie błony śluzowej oraz umożliwia usunięcie polipów lub tamowanie krwawienia.