Gastroskopia
Gastroskopia jest to badanie endoskopowe górnego odcinka przewodu pokarmowego tj. przełyku, żołądka i dwunastnicy. Pozwala na dokładną diagnostykę jak również działanie terapeutyczne obejmujące m.in. usuwanie ciała obcego, polipów czy tamowanie krwawień. Badanie jest bezpieczne, bezbolesne i krótkie. Diagnostykę  wykonuje się za pomocą gastroskopu czyli giętkiej sondy, która wyposażona jest w tor wizyjny. Dzięki temu lekarz może dokładnie ocenić obraz przedstawiony na monitorze. Umożliwia to bezpośrednią ocenę błony śluzowej, pobranie wycinków do badań histopatologicznych i do oceny obecności Helicobacter pylori tzw. test ureazowy.

Wskazania

Gastroskopia diagnostyczna jest zalecana przy:
 • bólach brzucha, odbijaniu, wzdęciu, zgadze oraz tzw. objawach dyspeptycznych,
 • podejrzeniu choroby wrzodowej żołądka lub dwunastnicy,
 • podejrzeniu choroby nowotworowej,
 • trudnościach w połykaniu,
 • chudnięciu, niedokrwistości,
 • podejrzeniu lub obecności  krwawienia z przewodu pokarmowego,
 • podejrzeniu polekowego uszkodzenia błony śluzowej górnego odcinka przewodu pokarmowego u chorych długotrwale stosujących niesteroidowe leki przeciwzapalne,
 • oraz jako badanie profilaktyczne u chorych ze zwiększonym ryzykiem rozwoju nowotworu (osoby z długoletnią chorobą refluksową przełyku, z przełykiem Barretta, z niedokrwistością złośliwą w przebiegu zanikowego zapalenia błony śluzowej żołądka, po przebytej resekcji żołądka).

Przygotowanie do gastroskopii

 • W dniu badania, przez przynajmniej 6 godzin, do chwili jego wykonania prosimy o powstrzymanie się od przyjmowania jakichkolwiek posiłków i picia płynów. Pacjent musi być na czczo.
 • Osoby z chorobami wymagającymi stałego, regularnego przyjmowania leków (np. nadciśnienie tętnicze, choroby serca, padaczka i inne) w dniu badania powinny zażyć poranną dawkę leku, popijając je niewielką ilością wody.
 • Osoby chorujące na cukrzycę powinny skonsultować z lekarzem sposób przygotowania do badania oraz poinformować o cukrzycy rejestrację naszego ośrodka.
 • Osoby przyjmujące leki obniżające krzepliwość krwi (np. acenokumarol, sintrom, ticlid, plavix lub aspirynę, acard, acesan i inne) powinny o tym poinformować lekarza wykonującego badanie.
 • Kobiety ciężarne i matki karmiące piersią powinny skonsultować z lekarzem sposób przygotowania do badania.
Test ureazowy polega na bezbolesnym i bezpiecznym pobraniu fragmentu błony śluzowej (tzw. biopsji) żołądka w trakcie gastroskopii. Biopsja umożliwia wykrycie obecności bakterii Helicobacter pylori. Wynik testu znany jest w czasie od 15 minut do 24 godzin po badaniu. Diagnostyka w kierunku Helicobacter pylori nie jest konieczna w trakcie gastroskopii u każdego pacjenta. Mimo, iż zakażenie jest powszechne, istnieje tylko kilka szczegółowo określonych wskazań do poszukiwania i co ważniejsze leczenia zakażenia Helicobacter pylori. Taka decyzja powinna być każdorazowo podjęta przez lekarza. Błędem jest wdrożenie leczenia przeciwbakteryjnego jedynie w oparciu o tzw. test serologiczny. Należy także pamiętać, że choć test ureazowy jest znakomitą metodą dla oceny skuteczności leczenia przeciwbakteryjnego, to nie powinien być wykonywany w czasie krótszym niż 4 tygodnie od zakończenia leczenia antybiotykami