Kolonoskopia
Dokładnie obejrzenie jelita od środka wymaga perfekcyjnego oczyszczenia go z resztek pokarmowych. Osiąga się to stosując odpowiedni lek przygotowany i zastosowany zgodnie z instrukcją. Prawidłową reakcją na preparat będą częste wypróżnienia, pod koniec treścią płynną, klarowną, o zabarwieniu żółtym. Jeśli stosuje się przygotowanie podzielone na dwie porcje (wieczorem i rano), w drugim dniu przygotowania wypróżnienia są mniej intensywne i trwają krócej niż w pierwszym dniu.Istnieje kilka dostępnych w Polsce preparatów służących do oczyszczenia jelita. W Programie Badań Przesiewowych rutynowo wykorzystujemy najlepiej poznany i stosowany od wielu lat preparat glikolu politylenowego (Fortrans), ale możliwe jest użycie innych preparatów.Poniżej przedstawiamy także schematy przygotowania z użyciem czterech innych preparatów. Schematy te są oparte na wytycznych naukowych towarzystw europejskich i/lub publikacjach i mogą różnić się od sposobu proponowanego w ulotce.Ważne informacje:1. Osoby  regularnie przyjmujące leki np. z powodu nadciśnienia tętniczego, choroby serca, padaczki, astma i inny w dniu badania powinny zażyć poranną dawkę leku popijając niewielką ilością wody – NAWET JEŚLI BADANIE WYKONYWANE JEST W ZNIECZULENIU

2. Osoby chorujące na cukrzycę powinny zawczasu poinformować o cukrzycy rejestrację, dodatkowo skonsultować sposób przygotowania do badania z lekarzem prowadzącym, lub anestezjologiem naszego ośrodka. NIE należy przyjmować doustnych leków przeciwcukrzycowych,  jeśli równocześnie nie są spożywane pokarmy.               /albo: Doustne leki przeciwcukrzycowe należy odstawić w dniu badania, a w przypadku kolonoskopii należy pominąć również dawkę wieczorną poprzedniego dnia/

3. Osoby przyjmujące leki obniżające krzepliwość krwi

- nie należy odstawiać preparatów kwasu acetylosalicylowego (np. Acard, Polocard, Acesan)

-   leki z grupy nowych doustnych antykoagulantów (Pradaxa,  Xarelto, Eliquis, Lixiana) -  należy  odstawić w dniu

poprzedzającym oraz  pominąć poranną  dawkę leku  w dniu badania.

-   leki z grupy doustnych antykoagulantów (Acenokumarol, Warfaryna) – w tygodniu poprzedzającym badanie należy oznaczyć INR: jeśli wynik jest w przedziale 2-3 nie należy modyfikować dawek leków,  jeśli wyższy należy postępowanie skonsultować  z lekarzem.

W przypadku osób z dużym ryzkiem zakrzepowo-zatorowym, po zawałach serca,  po udarach optymalnym postępowaniem jest skonsultowanie postępowania z lekarzem, lub anestezjologiem naszego ośrodka.  Wskazane  przestawienie na  CLEXANE w dawkach od 40, 60 lub 80 mg,  w zależności od masy ciała na 5 dni przed zabiegiem i 2 dni po jego wykonaniu/ .

W przypadku potrzeby wykonania większego zabiegu endoskopowego np. usuwania polipów może, pomimo zastosowania się do przedstawionych powyżej ogólnych zasad, zaistnieć konieczność powtórzenia zabiegu po modyfikacji leczenia przeciwkrzepliwego (np. u osób stosujących Acenokumarol, Warfarynę przestawienie na leczenie heparynami drobnocząsteczkowymi W RAZIE WĄTPLIWOŚCI OPTYMALNYM POSTĘPOWANIEM JEST KONSULATCJA Z LEKARZEM /anestezjologiem naszego Ośrodka/ .

4. Kobiety ciężarne i matki karmiące piersią powinny skonsultować z lekarzem prowadzącym sposób przygotowania do badania.

5. Prosimy o przyniesienie i pokazanie lekarzowi przed badaniem posiadanej dokumentacji

medycznej np. kart wypisowych z leczenia szpitalnego, opisów poprzednio wykonanych badań endoskopowych, USG jamy brzusznej,  EKG, echokardiografii, spirometrii i innych .

Do badań w znieczuleniu wymagane są aktualne wyniki badań (nie mogą być starsze niż 3 miesiące) takie jak: morfologia, elektrolity – sód/potas, bilirubina całkowita, kreatynina, glukoza, APTT i INR (jeśli  Pacjent przyjmuje leki przeciwkrzepliwe), TSH (jeśli Pacjent przyjmuje hormony tarczycy – Euthyrox, Letrox), EKG. Pacjenci powinni dokładnie znać nazwy i dawki przyjmowanych leków lub posiadać ich spis. Wskazane jest zabranie ze sobą tych leków.

Na badanie w znieczuleniu należy przyjść z pełnoletnią, osobą towarzyszącą.

6. Po badaniu wykonanym w znieczuleniu pacjent przebywa w sali obserwacyjnej. Czas obserwacji zależy od rodzaju zabiegu i stanu pacjenta. Po tym czasie, pod opieką osoby towarzyszącej, może udać się do domu. Obowiązuje 12-godzinny bezwzględny zakaz prowadzenia pojazdów i maszyn mechanicznych oraz picia alkoholu. W bardzo rzadkich przypadkach może zaistnieć konieczność dłuższej obserwacji. Prosimy uwzględnić to w swoich planach.

7. Osoby wymagające okularów do czytania proszone są o zabranie ich ze sobą.

8. Wyznaczona, orientacyjna godzina rozpoczęcia badania może ulec przesunięciu, ponieważ czas trwania badań endoskopowych jest trudny do przewidzenia.

Przygotowanie do badań