RODO

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w:
1. Polskiej Fundacja Gastroenterologii z siedzibą w Warszawie (01-631), ul. Waryńskiego 10A,
2. Endoterapia Pfg Sp.z o. o. z siedzibą w Warszawie (01-631).
jest Pan Robert Wakoń, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
Możliwe formy kontaktu:
- listownie przesyłając korespondencję na nasz adres, z dopiskiem „IOD”
- mailowo na adres: iod@pfg.org.pl.
Obowiązek infromacyjny