Wróć
Wiesław Tarnowski

Prof. dr hab. n. med. Wiesław Tarnowski

Specjalizacja: chirurg, proktolog, onkolog
Ukończył studia na I Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie w roku 1985. Po ukończeniu studiów rozpoczął pracę w Klinice Chirurgii Ogólnej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, gdzie pracuje do dzisiaj pełniąc funkcję Kierownika Kliniki.Pełnił lub obecnie pełni funkcje: Prezesa Sekcji Wideochirurgii Towarzystwa Chirurgów Polskich; członka Honorowej Sekcji ESWL Polskiego Towarzystwa Urologicznego; członka honorowego Sekcji Wideochirurgii TChP; członka Zarządu Głównego Towarzystwa Chirurgów Polskich; członek Zarządu Oddziału Warszawskiego TChP; członka Zarządu Sekcji Chirurgii Bariatrycznej i Metabolicznej TChP; członka Editorial Board of Videosurgery and other mini-invasive techniques; członka komitetu redakcyjnego Polskiego Przeglądu ChirurgicznegoNa dorobek naukowy składa się ponad 170 pozycji opublikowanych w czasopismach polskich i zagranicznych. Jest członkiem następujących towarzystw naukowych: Towarzystwo Chirurgów Polskich (TChP); Sekcja Videochirurgii TChP; Polskie Towarzystwo Gastroenterologiczne; European Association for Endoscopic Surgery (EAES), Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej;  International Federation for the Surgery of Obesity (IFSO); European Society of Surgical Oncology .Od wielu lat bierze aktywny udział w organizowanych przez Klinikę Chirurgii Ogólnej i Przewodu Pokarmowego CMKP kursach atestacyjnych, tematycznych, szkoleniach regionalnych, szkoleniach lekarzy rodzinnych i szkoleniach indywidualnych.Zakres zainteresowań klinicznych to: chirurgiczne leczenie nieswoistych zapaleń jelit; choroba refluksowa przełyku i przepukliny rozworu przełykowego przepony; cienowotworowe choroby przełyku; chirurgia jelita grubego – choroba uchyłkowa i nowotwory; chirurgia bariatryczna i metaboliczna.Od wielu lat prowadzi praktyczne szkolenie w zakresie zaawansowanych operacji laparoskopowych, ze szczególnym uwzględnieniem technik laparoskopowych w operacjach raka jelita grubego, chirurgii bariatrycznej i metabolicznej.Języki obce: angielski.